Feed on
Posts

Wskazanie celu kredytu

Przychodzi moment, gdy nagle potrzebna jest nam gotówka. Zaczynamy rozglądać się za możliwością zdobycia pieniędzy w sposób szybki i łatwy. Do wyboru mamy szeroką gamę produktów takich jak kredyt czy pożyczka. Wejdź na ekredytowy market najniższe oprocentowanie kredytu gotówkowego jakie tylko możesz znaleźć.

Pożyczka czy kredyt?

Pierwsze rozróżnienie jakie przychodzi do głowy to fakt, że kredyt udzielają tylko instytucje bankowe(żaden inny podmiot nie może udzielić kredytu). W przypadku kredytu stosuje się przepisy prawa bankowego. Umowa kredytowa zawierana przez kredytobiorcę z kredytodawcą musi być zawarta na piśmie, pod rygorem nieważności. Kwota kredytu jest uzgodniona zawsze w umowie. Jednakże należy podkreślić, że w umowie w przypadku dużych kwot istnieje konieczność wskazania celu, na który pieniądze są potrzebne. Zawarcie celu w umowie umożliwia bankowi na weryfikację czy przekazane pieniądze zostały spożytkowane z deklarowanym przeznaczeniem. W przypadku, gdy pieniądze przeznaczono na coś innego kredytodawca ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu całej kwoty wraz z odsetkami. Natomiast pożyczka może zostać udzielona przez każdą instytucję czy każdą osobę fizyczną.

W przypadku pożyczki przepisy są łagodniejsze i nie ma potrzeby:

- zawierania jej na piśmie(o ile nie pożyczamy więcej niż 500zł);

- nie musi być odpłatna;

Oczywiście istnieje także kredyt na dowolny cel. Tymczasem kredyty celowe można wziąć z myślą o wakacjach, sprzęcie RTV, remoncie jednakże koniecznością jest dostarczenie do banku faktur na realizację wskazanego w umowie celu(co najmniej na połowę kwoty kredytu). W przypadku kredytu gotówkowego banki zazwyczaj nie wymagają informacji o celu przeznaczenia pieniędzy( o ile kwota nie jest za wysoka). Jednakże banki w formularzach posiadają zapytanie o cel kredytu, choć nie wpływa to w jakiś szczególny sposób na zdolność kredytową. Kredyt na konkretny cel według banków jest mniej ryzykowny. Kredyt na cele konsumpcyjne nie jest związany z działalnością gospodarczą. Celem jest zazwyczaj zaspokojenie bieżących potrzeb konsumenta związanych z życiem. Cel nie może być bezpośrednio związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Lokata na kilka lat

Coraz więcej klientów decyduje się na umieszczenie pieniędzy na swojej lokacie. Daje poczucie nie tylko stabilności, ale także komfort dla klienta. Nie musi się wtedy martwić o dużą sumę pieniędzy, bo są one bezpieczne w banku.

Kto decyduje się na lokatę?

Z pewnością jest to dobra opcja dla osób, które mają na swoich rachunkach bankowych duże sumy pieniędzy. Warto mieć zawsze kilka oszczędności, bo nie wiemy na ile los nas postawi przed ciężkim wyborem. Możemy nieoczekiwanie stracić pracę a dzięki lokacie wiemy, że nasze pieniądze pozostają bezpieczne. Według raportów klienci, którzy zdecydowali się na stałe oprocentowanie są stanowczo z przodu. Zróżnicowane oprocentowanie zależy głównie od aktualnej sytuacji na rynku. Lokaty nawet mogły urosnąć aż do 7 procent w skali roku. Natomiast a druga grupa zdecydowanie straciła na tym. Krótkoterminowe lokaty nie są opłacalne jeśli chcemy na oprocentowaniu zarobić. Dlatego jeśli nastawiamy się na wzbogacenie powinniśmy przede wszystkim postawić na lokatę długoterminową i nie martwić się jakie oprocentowanie będzie jutro.

Praca stóp procentowych

Stałe oprocentowanie nie przyprawia nas o ból głowy jak w przypadku tego, który co chwilę rośnie i maleje według tego co się dzieje na rynku. Nawet jeśli sytuacja ulegnie poprawie to z pewnością nie na długo. Poprawa jest długim procesem, dlatego trzeba się uzbroić w cierpliwość. Bo głębszej analizie dowiedziono, że osoba ze stałym oprocentowaniem lokaty zarobiła dużo więcej niż ta ze zmienną wartością. Okazuje się, że najlepszą opcją jest zatem zamrożenie pieniędzy na długoterminowej lokacie ze stałym oprocentowaniem. Sam proces oszczędzania nie powinien polegać na śledzeniu zachowania się stopy procentowej na rynku i drżeń na samą myśl, kiedy pójdzie w dół. Ze stałym oprocentowaniem pieniądze po cichu pracują kilka lat. Nie musimy nawet nic robić.

Pozytywny obraz lokat bankowych

Lokaty bankowe w porównaniu do kont oszczędnościowych oznacza spokój na kilka lat. Cechuje je nie tylko stabilne i podwyższone oprocentowanie, ale także pewność zysku. Trzymanie pieniędzy na lokacie jest bardzo wygodne i mamy pewność, że osiągniemy mały zysk. Lepiej trzymać pieniądze w jednym banku, który ma w swojej ofercie nie tylko obsługę rachunku bankowego przez internet, ale także możliwość zarządzania lokatą. Taki sposób organizacji oszczędności wychodzi naprawdę na plus. Kiedyś w cenie były konta oszczędnościowe, które po kilku miesiącach można było skasować i kwotę przeznaczyć na swoje potrzeby. Dziś rosną one na lokacie. W dobie rozwoju internetu możemy zarządzać nią nie ruszając się z domu.

Technika nieustannie może się rozwijać. Bank jest w stanie zaproponować różnego rodzaju produkty, jakich celem będzie oczywiście powiększenie szans na zrealizowanie własnych marzeń, przykładowo o nowym samochodzie, sprzęcie RTV lub mieszkaniu. Obecnie na rynku uda się zaobserwować to, że następuje wysyp różnego rodzaju wytworów bankowych. O jakim w tym przypadku warto powiedzieć, który może pojawiać się najczęściej? Sprawa dotyczy karty kredytowej. Jej wykorzystanie może się składać oczywiście z określonych plusów oraz minusów. Warto go charakteryzować jako produkt samodzielny oraz niezależny. W przypadku zainteresowania karty kredytowej posiadanie konta osobistego w banku potrzebne nie jest. Pomimo tego uda się oczywiście dysponować funduszem jakiego się nie posiada, ale on będzie należeć do nas.

Jeśli chodzi o dobre strony takiego kredytu to należy powiedzieć m.in. o właściwym stworzeniu historii kredytowej. Wykorzystanie tego dotyczy oczywiście poprawy oceny w BIK. Właśnie w tym miejscu będzie następować odnotowanie każdej operacji finansowania jak może zostać wykonana przez klienta. Należy zaznaczyć to iż tutaj może pojawiać się oczywiście okres bezodsetkowy. Spełniając wszystkie warunki dojdzie do tego iż taki typ kredytowej może w pewnych sytuacjach wynieść nawet 0%. O jaki okres tutaj chodzi? Stanowi czas bezodsetkowy w jakim bank nie będzie naliczać oprocentowania ani żadnych innych opłat. Podmiot jest w stanie wykorzystać kwotę jaką de facto nie posiada. Przy wykorzystaniu karty kredytowej z dobrym skutkiem uda się nabyć rzecz jaka będzie ciekawa. Istnieją niektóre punkty sprzedaży w jakich uda się korzystać z kart kredytowych z pozytywnym skutkiem. Należy tutaj powiedzieć to iż ta sprawa dotyczy programów lojalnościowych oraz rabatów.

To prawda, że karta kredytowa składa się z dość dużej liczby korzyści. Jednak jak to każdy produkt bankowy składa się dodatkowo z minusów. Na samym początku warto powiedzieć o mogącej występować spirali zadłużenia. Dość często u niektórych osób może się pojawiać minus dotyczący wykorzystania karty kredytowej. Będzie następować w dużej mierze brak kontroli dotyczący korzystania z produktu bankowego. Sprawa jaka tutaj będzie się pojawiać dotyczy oczywiście dużego oprocentowania. Podmiot mieszcząc się w okresie bezodsetkowym nie będzie ponosić żadnych kosztów. W przypadku stworzeniu opóźnienia liczba odsetek będzie całkiem spora. Dość często w skali roku, kwota będzie oznaczać więcej aniżeli 12%. Na niskarata - kredyt gotówkowy ranking możesz szukać najlepszych kredytów w sieci.

Pierwsza wizyta klienta w banku, a więc pierwszy kontakt banku z potencjalnym klientem sprowadza się do sformułowania spostrzeżeń i wniosków istotnych dla obu stron. Z punktu widzenia klienta chodzi o zorientowanie się, co do warunków, na jakich może otrzymać interesujący go rodzaj kredytu.

Co zawiera kwestionariusz rozmowy o kredyt?

Z punktu widzenia banku rozmowa wstępna z klientem sprowadza się do ustalenia, czy klient spełnia podstawowe wymagania banku uprawniające do ubiegania się o kredyt bankowy np. dysponuje zabezpieczeniami preferowanymi przez bank. W związku z tym, że już pierwsza rozmowa może ujawnić słabe strony kredytobiorcy, wskazać pierwsze sygnały ostrzegawcze dla banku może ona stanowić podstawę do rezygnacji z dalszych kontaktów z kredytobiorcą. Przykładami takich sytuacji mogą być niskie kapitały własnej firmy, zajęcia komornicze rachunku bieżącego, wysokie zadłużenie w innych bankach, długotrwałe utrzymywanie się straty finansowej, słabe zabezpieczenia czy zła historia kredytowa.

Jeśli więc staramy się o kredyt to warto pamiętać, że pracownik banku zada nam pytania z trzech grup. Pierwsza grupa zawiera ogólne informacje o nas jako kredytobiorcach, druga grupa to opis wnioskowanej operacji, a trzecia to uwagi menadżera. Informacje uzyskane od nas w trakcie pierwszego kontaktu z kredytobiorcą, pozwalające na sformułowanie pozytywnych wniosków są precyzowane w kolejnych etapach procedury kredytowej. Są one również podstawą do wstępnych uzgodnień warunków kredytowania i ustalania terminu złożenia przez potencjalnego kredytobiorcę wniosku kredytowego.

Co powinniśmy wpisać we wniosku kredytowym?

W przypadku, kiedy kredytobiorcą jest stały klient banku, który spełnia trzy warunki tzn. solidnie wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec banku, na temat którego bank dysponuje dokładnymi informacjami (zgromadzonymi w trakcie udzielania poprzedniego kredytu) i był dotychczas klasyfikowany do klasy niskiego ryzyka, można zastosować przy składaniu wniosku kredytowego procedurę uproszczoną. Procedura ta sprowadza się do tego, że klient wypełniając wniosek kredytowy powinien jedynie uaktualnić dokumenty, którymi bank już dysponuje, określana jest jako obwód specjalny. Jest to jednocześnie zachęta dla klientów do skorzystania s oferty kredytowej.

Wniosek kredytowy wraz z załączonymi dokumentami stanowi podstawowe źródło informacji o kredytobiorcy Wymaga no jednak uwiarygodnienia w postaci wizyty (inspekcji) u klienta. Po stwierdzenie prawnej zdolności klienta do zaciągania zobowiązań finansowych, kompletności złożonej dokumentacji bank dokonuje oceny merytorycznej. Dzięki tej ocenie możliwe jest stwierdzenie ryzyka bankowego. Wracając jeszcze do rozmowy kwalifikacyjnej, warto zauważyć, że banki wymagają, aby były one udokumentowane. W związku z tym, że działalność kredytowa zawsze jest obarczona ryzykiem, w minimalizowaniu którego szczególną rolę odgrywa dostęp do aktualnej i użytecznej informacji o kredytobiorcy zarówno potencjalnym, jak i aktualnym Biura Kredytowe funkcjonują w systemach bankowych jako instytucje mające na celu budowanie kompleksowych zbiorów informacji o historiach kredytowych klientów banków. Należy w tym miejscu dodać, że instytucja ta formułuje raporty kredytowe, które wykazują aktualny stan zadłużenia klienta i jego historię kredytową w ujęciu miesięcznym, przygotowanymi na podstawie tzw. wsadów informacyjnych przesyłanych przez banki.

Kredyt dla samotnych matek

Samotne matki mają często problem aby związać koniec z końcem. Muszą płacić za czynsz i inne rachunki, w tym samym czasie, których potrzebują, aby zapewnić wszystko dla swoich dzieci. Obejmuje to dostarczanie im żywności, odzieży i innych podstawowych potrzeb. W odniesieniu do ich skromnych dochodów, trudno byłoby im pozwolić sobie na zakup domu. Większość samotnych matek pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, aby sfinansować potrzeby swoich dzieci. Chociaż może to być trudne, aby sobie pozwolić na taką opcję, uzyskanie własnego domu może być bardzo pomocne dla samotnej matki. Wtedy nie muszą już martwić się o czynsz i mogą wychowywać swoje dzieci w lepszych warunkach środowiska. Takie nabycie domu może być bardzo trudne, ale to nie jest wykluczone. Istnieją opcje dostępne dla samotnych matek, które mogą pomóc im w zdobyciu odpowiedniego domu. Jednym z nich jest uzyskanie kredytu mieszkaniowego specjalnie dostosowanego do potrzeb samotnych matek. Jednak istnieją pewne czynniki, które należy wziąć pod uwagę, aby mieć szansę na zaciągnięcie takiej pożyczki w domu.

Dochód

Pierwszą rzeczą, którą należy rozważyć jest ilość pieniędzy, które można zarobić z pracy lub innych źródeł stałego dochodu. Po uzyskaniu kredytu, ważne jest, aby stosować się do planu płatności, który jest podany. Opóźnienia w płatnościach niosą wiele opłat, które dodają się do długu. Oprócz opłaty na zwłokę lub zaleganie w długu to wszystko może spowodować negatywną rekomendację historii kredytowej. Może to spowodować sporo problemów, zwłaszcza jeśli zamierzamy uzyskać kolejną pożyczkę w najbliższej przyszłości. Rating kredytowy również ma znaczenie. Ponieważ samotne mamy często mają problem by związać koniec z końcem, a czasami pozostają w długach w odniesieniu do swoich płatności. Nie byłoby zaskoczeniem dowiedzenie się, że mają złą historię kredytową. Mając taką mogą mieć problem, aby uzyskać pożyczkę z banków i innych firm pożyczkowych. Jest to szczególnie prawdziwe, jeśli masz zamiar uzyskać formę niezabezpieczonej pożyczki, aby sfinansować swoje potrzeby mieszkaniowe.

Jednakże istnieją grupy kredytodawców, którzy mogą zaspokoić odpowiedzi względem potrzeb, poprzez zapewnienie skorzystania z usług kredytowych, takich jak kredyty mieszkaniowe dla samotnych matek. Mogą zaoferować możliwość zaciągnięcia kredytów. Należy jednak wziąć pod uwagę, że takie pożyczki często niosą ze sobą wyższe stopy procentowe i bardziej rygorystyczne plan spłaty. Jeśli potrzeba kredytu mieszkaniowego nie jest tak pilna, może chcesz, aby odbudować swoją historię kredytową przed ubieganiem się o kredyt, po najlepsze oferty zajrzyj na http://www.kredytowysklep.pl/.