Feed on
Posts

Konto oszczędnościowe może być bardzo ciekawa propozycja jeśli chodzi o możliwość oszczędzania i pomnażania środków.

Jednym z oferowanych przez banki sposobów oszczędzania i inwestowania jest konto oszczędnościowe. Konto takie łączy w sobie cechy zwykłego konta osobistego oraz lokaty bankowej. Podobnie, jak lokata bankowa konto takie jest oprocentowane i w zależności od tego oprocentowania naliczane są odsetki, czyli zysk posiadacza. Konto takie ma jednak też wspólną cechę z tradycyjnym kontem osobistym, a mianowicie możliwość wpłat i wypłat dowolnych kwot, w dowolnym czasie. Jest to bardzo duża zaleta w porównaniu do lokat terminowych. W takie lokaty, jak zresztą wskazuje sama nazwa otwiera się na określony czas. Wypłata ulokowanych środków przed tym czasem wiąże się praktycznie z ich utratą. W koncie oszczędnościowym zaś (oraz w lokatach dynamicznych) środki można wypłacić w dowolnym czasie, nie tracąc przy tym wypracowanych odsetek. Za pomocą takiego konta nie zrobimy raczej bezpośrednich transakcji w postaci przelewów zewnętrznych, czy płatności kratą, ale możemy środki przelać na konto osobiste i dysponować nimi dowoli. W czasie, kiedy powszechna jest bankowość internetowa, wykonanie przelewu wewnętrznego jest niezwykle proste i szybkie, więc środki z konta oszczędnościowego możemy przelać na konto osobiste już w kilka minut.

Oprocentowanie konta oszczędnościowego

Najistotniejsza chyba sprawa, jeśli chodzi o zysk, jaki możemy odnieść lokując środki na koncie oszczędnościowym jest jego oprocentowanie. Rzecz jasna im będzie ono wyższe, tym lepiej. Generalnie, jeśli spojrzeć na oferty różnych banków, jego wartość oscyluje wokół wartości kilku procent. Niemiej jednak zawsze warto szukać tego najwyższego, aby zyski były jak największe. Dobra pomocą w takim poszukiwaniu mogą być różnego rodzaju rankingi, czy porównywarki produktów bankowych, które są bardzo szeroko dostępne w internecie. Oprocentowanie w przypadku kont oszczędnościowych to przeważnie oprocentowanie zmienne, czyli takie, na które mają wpływ zmiany stóp procentowych. Trzeba się więc liczyć z tym, ze czasem zyski mogą być nieco niższe, ale czasem też mogą być wyższe. Należy też zwrócić uwagę na to, ja częsta jest kapitalizacja odsetek. Kapitalizacja to nic innego, jak dopisywanie wypracowanych odsetek do kapitału. Po każdym takim dopisaniu wyższa staje się kwota bazowa, od której naliczane są kolejne odsetki, więc ogólny zysk jest wyższy niż bez kapitalizacji. Dlatego też bardzo korzystną opcją jest możliwie największa częstotliwość kapitalizacji odsetek.

Inne zalety konta oszczędnościowego

Przy zakładaniu konta oszczędnościowego nie jest w zasadzie wymagany minimalny wkład własny, więc nawet pierwszych kilka złotych wpłaconych na konto będzie „pracować” dając zysk. Oczywiście im większa kwota znajduje się na koncie i im dłużej, tym lepiej. Konto oszczędnościowe jest także warte bezterminowo i w każdej chwili możemy decydować o wybraniu bądź tez wpłacie środków na to konto. Dzięki temu konto oszczędnościowe jest bardzo elastyczną formą oszczędzania i inwestowania, dająca posiadaczowi dużą swobodę i duże możliwości.

Do otrzymania każdego kredytu, jak się można domyślić, trzeba donieść odpowiednie dokumenty. Nikt nie da kredytu wstępnie bez okazania dowodu osobistego, człowiek musi potwierdzić swoją tożsamość, pokazać, choćby i nawet, że jest osobą pełnoletnią. Trzeba też udokumentować swój pobyt w kraju, np. okazać zarejestrowanie swojej osoby w domu. Ważna jest też karta stałego pobytu rodzinnego członka. Można powiedzieć, że na tym kończą się wymagania dokumentacyjne, które mają na celu potwierdzenie osoby co jest podstawą do świadczenia na kredyty gotówkowe. Wejdź i zobacz, najlepsza pożyczka gotówkowa na niskarata.org - sprawdź i się przekonaj.

Kolejnym etapem jeśli chodzi o dokumenty jest odpowiednie i ważne zaświadczenie o dochodach. Właściwie wymaga się jeden z dokumentów w razie umowy o pracę, może to być jakiekolwiek zaświadczenie o dochodzie, jakiś wyciąg bankowy, lub jakikolwiek dokument banku, który potwierdzi wpływ pieniędzy z pełnienia funkcji dla społeczeństwa. Może to też być decyzja, którą wystawi ZUS albo pracodawca, przedstawiający wysokość przyznawanego zasiłku rodzicielskiego, w przypadku rolników zaświadczenie wystawia KRUS. Służący pod mundurem mogą przynieść zaświadczenie z kopalni lub zwierzchników mundurowych o wysokości rocznego czy półrocznego urlopu zdrowotnego, z mocy bycia górnikiem, albo przysługującego z okazji bycia osobą mundurową. Można także przynieść Pit jedenasty. W przypadku emerytów i rencistów wygląda to całkowicie inaczej, ale wcale nie trudniej. Trzeba przynieść zwykłe zaświadczenie o wysokości wypłaty rentowej lub emerytalnej. Jeden z trzech ostatnich odcinków emerytalno-rentowych. Zaświadczenie z MOPS’u lub GOPS’u albo innych instytucji, które są upoważnione do wypłacania świadczeń opiekuńczych za pomocą których można uzyskać kredyty gotówkowe. Można też przynieść dwa dokumenty: zaświadczenie z ubezpieczalni, funduszu gwarancyjnego albo sądu o wysokości renty oraz jeden z trzech wyciągów lub innych dokumentów banku, który potwierdza wpłatę renty.

W przypadku rolników potrzebna jest decyzja Agencji Rynku Rolnego o płatności niezwiązanej, dokument bankowy, który potwierdza wypłacenie kwoty dopłaty o charakterze bezpośrednim, nakaz płatniczy o wymiarze rolnego podatku z Gminnego urzędu. Ogólnie do uzyskania płacy o charakterze: kredyty gotówkowe nie ma wielu problemów, jest troszkę papierkowej roboty i zabawy, ale wbrew pozorom nie jest to takie straszne jak wygląda. Dla potrzebującego nic trudnego.