Feed on
Posts

Pożyczka gotówkowa

W ofercie wielu banków można znaleźć nie kredyt gotówkowy, a tak zwaną pożyczkę gotówkową. Cieszy się ona sporą popularnością wśród klientów. Warto jednak wiedzieć o niej nieco więcej zanim się na nią zdecydujemy. Znając wady i zalety pożyczki gotówkowej można ustrzec się przed pochopną decyzją, jakiej skutki mogą być dla nas naprawdę kosztowne. Pożyczka jest dobrym rozwiązaniem trudnej sytuacji finansowej bez ponoszenia dodatkowych opłat i ryzyka. Zaciągając kredyt bardzo często robimy to z pośpiechem, co nie jest dobrym rozwiązaniem. Z takiego kredytu może wyniknąć o wiele więcej kłopotów niż korzyści. Zarówno kredyt jak i pożyczka powinny być dostosowane do naszych indywidualnych potrzeb. Pierwsza rzecz jaką sprawdzamy wybierając pożyczkę gotówkową to, ile wynosi oprocentowanie takiej usługi. Niski koszt naszego zadłużenia jest bardzo istotny i zawsze trzeba brać go pod uwagę wybierając odpowiedni dla nas rodzaj zobowiązania. Oprocentowanie jest bardzo ważne, ale nie jest to jedyny koszt. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania jest bardzo ważnym czynnikiem, gdyż mówi nam jaki jest całkowity koszt naszego zobowiązania. To na nią powinien każdy zwracać uwagę, a nie tylko na oprocentowanie kredytu.

Co składa się na RRSO.

Na RRSO poza oprocentowaniem składa się również prowizja i wysokość opłaty przygotowawczej jaką pobierają banki za samo przygotowanie nam oferty kredytowej. Do RRSO zalicza się również opłaty dodatkowe, jeżeli bierzemy pożyczkę gotówkową. Konieczność założenia rachunku osobistego, aby skorzystać z oferty banku to kolejne koszta jakie wiążą się z branym przez nas zobowiązaniem. Każda z takich dodatkowych opłat w realny sposób powiększa koszt zaciągniętej przez nas pożyczki. Zdarza się, że chcemy jak najszybciej podpisać umowę pożyczki i nie czytamy do końca co jest w niej napisane. Lepiej jest jednak poświęcić kilka minut i dokładnie tą umowę przeczytać, aby sprawdzić, czy faktycznie umowa ta spełnia nasze oczekiwania i odpowiada naszym potrzebom. Rzadko jednak spotyka się, że kredytobiorca dokładnie sprawdza umowę. Bardzo często są w niej zapisy drobnym drukiem, na które nie zwraca się uwagi. Takie informacje bardzo często są istotne dla kredytu jaki spłacamy i specjalnie napisano je na dole umowy małymi literkami. Właśnie takie drobne wpisy w umowie powinniśmy czytać z dużą dokładnością. Są niestety jeszcze nieuczciwe banki, które wykorzystują roztargnienie i niewiedzę swoich klientów. Oferują im wyglądający korzystnie produkt, który dopiero w momencie spłaty staje się dla nich kulą u nogi. Pamiętajmy zawsze czytajmy umowę, czy to biorąc kredyt gotówkowy, czy też jeżeli mamy do czynienia w pożyczką gotówkową. Umowa to nasze zobowiązanie i jeśli ją podpiszemy będziemy musieli się do niej stosować, w przeciwnym wypadku poniesiemy karę jaka również została w tej umowie wskazana. Spłacając wieloletnie zobowiązanie można mieć kilka sytuacji jakich nie mogliśmy przewidzieć. Może pogorszyć się nasza sytuacja materialna i w znacznym stopniu spadnie wysokość naszych zarobków. Może się zdarzyć, że na którąś z rat nie mamy wystarczająco pieniędzy. W takich przypadkach zawsze trzeba udać się do banku i powiedzieć o zaistniałej sytuacji. Banki mogą wówczas na nowo rozłożyć kredyt na mniejsze raty lub którąś ratę przesunąć o jeden miesiąc. Ważne, aby bank o tym wiedział. Jeżeli sami nie zapłącimy rat kredytu i bank nie będzie wiedział od nas dlaczego może na nas nałożyć karę za zwłokę. Poinformowanie go o takiej podbramkowej sytuacji może uchronić nas przed dodatkowymi kosztami, jakie zostaną doliczone do naszego kredytu.

Dopełnienie formalności przed zaciągnięciem kredytu gotówkowego jest obowiązkowe z perspektywy kredytobiorcy. Jak właściwie przygotować się do spotkania z doradcą kredytowym w banku detalicznym, a jednocześnie nie popełnić błędów przy weryfikacji?

Na jakie formalności warto się przygotować?

W każdym banku znajdziesz formularz informacyjny związany z udzieleniem dowolnego kredytu. Formularz informacyjny to pierwszy krok do oceny, czego potrzebujesz, aby nie zablokować procesu weryfikacji w banku. Standardowo kredytobiorca dostawcza zaświadczenie o pracodawcy dotyczące formy zatrudnienia, a także potwierdzenie dochodów za kilka miesięcy wstecz. Standardowo przyjmuje się, że okres trzymiesięczny, półroczny wystarczy do oceny stabilności dochodów. Jeżeli nie posiadasz umowy o pracę, ale umowę o dzieło lub umowę zlecenie dostarcz do banku rachunki opłacone przez zleceniodawców lub po prostu podpisaną umowę na założony przez doradcę okres. Kredytobiorcy na własnej działalności gospodarczej muszą dopełnić natomiast nieco innych formalności. Przy pozyskiwaniu kredytu gotówkowego dla przedsiębiorcy sprawa jest trudniejsza, ponieważ bez potwierdzonych wpływów trudno otrzymać pieniądze z banku. Dopiero roczne sprawozdanie finansowe to podstawa do ewentualnego udzielenia większego kredytu gotówkowego. Z tego powodu nowym przedsiębiorcom zaleca się zaciąganie kredytów na preferencyjnych warunkach, dedykowanych pod potrzeby biznesowe. Inne formy badania wiarygodności to formularz PIT 37 za ostatni rok.

Im wyższy kredyt, tym gorsza presja na uzupełnienie dokumentacji

Większe formalności występują przy stosunkowo dużych kwotach kredytów gotówkowych, hipotecznych, konsolidacyjnych. W przypadku niewielkiej pożyczki gotówkowej bardzo często wystarczy tylko ocena bazy Biura Informacji Kredytowej i przedstawienie dowodu osobistego przez kredytobiorcę. Praca nad zdolnością opłaca się, kiedy kierujesz się w stronę niewielkich, błyskawicznie przyznawanych chwilówek. Nawet inwestorzy indywidualni na rynku pożyczek społecznościowych dokładnie monitorują pożyczkobiorców. Dopełnienie formalności to podstawa wartościowej współpracy pomiędzy kredytobiorcą, a kredytodawcą na współczesnym rynku kredytowym.

Zarządzanie problematycznym zadłużeniem jest możliwe w aktualnych warunkach prawno – gospodarczych. Nastawienie na ochronę interesów dłużnika jest coraz bardziej widoczne. Świadczy o tym, np. udoskonalenie ustaw odnoszących się do udzielania kredytów krótkoterminowych, gdzie w końcu ograniczono koszty pozaodsetkowe do racjonalnych wartości. Problematyczne zadłużenie dalej jednak obowiązuje i bez właściwych działań gospodarstwo domowe znajduje się na drodze do bankructwa.

Techniki zarządzania problematycznym zadłużeniem

Plan naprawczy w budżecie domowym zakłada najczęściej ograniczenie wydatków. Kolejna kwestia dotyczy podniesienia dochodów i to nie tylko z zatrudnienia, ale również z wyprzedaży części majątku. Stworzenie takiej poduszki bezpieczeństwa jest wręcz niezbędne, jeżeli spłacasz kredyt długoterminowy. W bankach komercyjnych obowiązuje prawo bankowe, a ustawa jasno mówi, co bank może zrobić po wykryciu problemów ze spłatą zobowiązania. Przede wszystkim bank obniża kwoty kredytów lub wychodzi ze współpracy. Inne możliwości masz dopiero po przedstawieniu planu restrukturyzacji. To kredytobiorca powinien informować bank komercyjny na piśmie w związku z pogorszeniem warunków spłaty. Popularna praktyka dotyczy wydłużenia okresu spłaty zobowiązania w zamian za znacznie mniejsze raty. Możesz również spłacić jeden kredyt drugim, znacznie tańszym po wytypowaniu właściwych ofert. W restrukturyzacji zadłużenia masz również do czynienia z wakacjami kredytowymi, z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej w skrajnym przypadku, z podpisaniem dodatkowych aneksów do umowy. Wielu kredytobiorców spłaca problematyczne zadłużenie gotówką pozyskaną od inwestorów indywidualnych, czy instytucji wyspecjalizowanych w zarządzaniu długami. Zgłoszenie podobnego problemu do wyspecjalizowanego doradcy to popularna praktyka.

Sytuacja kryzysowa do akceptacji kredytodawcy

Bank rozumie oczywiście sytuacje kryzysowe, bardzo trudne do przewidzenia. Odroczenie terminu uregulowania rat, lekkie zmniejszenie oprocentowania to tylko niektóre z przykładów pozytywnego działania kredytodawców. Przy restrukturyzacji zadłużenia zawsze tracisz zdolność kredytową i punktację przy zaciąganiu kolejnych pożyczek. Warto zatem analizować najważniejsze czynniki ryzyka jeszcze przed podpisaniem umowy. W ryzykownych umowach kredytowych bank rezygnuje nawet z pobierania oprocentowania w zamian za zwrot kwoty podstawowej. To jednak skrajne przypadki, w których jest problem z wartością wcześniejszego zabezpieczenia umowy.

Wskazanie celu kredytu

Przychodzi moment, gdy nagle potrzebna jest nam gotówka. Zaczynamy rozglądać się za możliwością zdobycia pieniędzy w sposób szybki i łatwy. Do wyboru mamy szeroką gamę produktów takich jak kredyt czy pożyczka. Wejdź na ekredytowy market najniższe oprocentowanie kredytu gotówkowego jakie tylko możesz znaleźć.

Pożyczka czy kredyt?

Pierwsze rozróżnienie jakie przychodzi do głowy to fakt, że kredyt udzielają tylko instytucje bankowe(żaden inny podmiot nie może udzielić kredytu). W przypadku kredytu stosuje się przepisy prawa bankowego. Umowa kredytowa zawierana przez kredytobiorcę z kredytodawcą musi być zawarta na piśmie, pod rygorem nieważności. Kwota kredytu jest uzgodniona zawsze w umowie. Jednakże należy podkreślić, że w umowie w przypadku dużych kwot istnieje konieczność wskazania celu, na który pieniądze są potrzebne. Zawarcie celu w umowie umożliwia bankowi na weryfikację czy przekazane pieniądze zostały spożytkowane z deklarowanym przeznaczeniem. W przypadku, gdy pieniądze przeznaczono na coś innego kredytodawca ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu całej kwoty wraz z odsetkami. Natomiast pożyczka może zostać udzielona przez każdą instytucję czy każdą osobę fizyczną.

W przypadku pożyczki przepisy są łagodniejsze i nie ma potrzeby:

- zawierania jej na piśmie(o ile nie pożyczamy więcej niż 500zł);

- nie musi być odpłatna;

Oczywiście istnieje także kredyt na dowolny cel. Tymczasem kredyty celowe można wziąć z myślą o wakacjach, sprzęcie RTV, remoncie jednakże koniecznością jest dostarczenie do banku faktur na realizację wskazanego w umowie celu(co najmniej na połowę kwoty kredytu). W przypadku kredytu gotówkowego banki zazwyczaj nie wymagają informacji o celu przeznaczenia pieniędzy( o ile kwota nie jest za wysoka). Jednakże banki w formularzach posiadają zapytanie o cel kredytu, choć nie wpływa to w jakiś szczególny sposób na zdolność kredytową. Kredyt na konkretny cel według banków jest mniej ryzykowny. Kredyt na cele konsumpcyjne nie jest związany z działalnością gospodarczą. Celem jest zazwyczaj zaspokojenie bieżących potrzeb konsumenta związanych z życiem. Cel nie może być bezpośrednio związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Lokata na kilka lat

Coraz więcej klientów decyduje się na umieszczenie pieniędzy na swojej lokacie. Daje poczucie nie tylko stabilności, ale także komfort dla klienta. Nie musi się wtedy martwić o dużą sumę pieniędzy, bo są one bezpieczne w banku.

Kto decyduje się na lokatę?

Z pewnością jest to dobra opcja dla osób, które mają na swoich rachunkach bankowych duże sumy pieniędzy. Warto mieć zawsze kilka oszczędności, bo nie wiemy na ile los nas postawi przed ciężkim wyborem. Możemy nieoczekiwanie stracić pracę a dzięki lokacie wiemy, że nasze pieniądze pozostają bezpieczne. Według raportów klienci, którzy zdecydowali się na stałe oprocentowanie są stanowczo z przodu. Zróżnicowane oprocentowanie zależy głównie od aktualnej sytuacji na rynku. Lokaty nawet mogły urosnąć aż do 7 procent w skali roku. Natomiast a druga grupa zdecydowanie straciła na tym. Krótkoterminowe lokaty nie są opłacalne jeśli chcemy na oprocentowaniu zarobić. Dlatego jeśli nastawiamy się na wzbogacenie powinniśmy przede wszystkim postawić na lokatę długoterminową i nie martwić się jakie oprocentowanie będzie jutro.

Praca stóp procentowych

Stałe oprocentowanie nie przyprawia nas o ból głowy jak w przypadku tego, który co chwilę rośnie i maleje według tego co się dzieje na rynku. Nawet jeśli sytuacja ulegnie poprawie to z pewnością nie na długo. Poprawa jest długim procesem, dlatego trzeba się uzbroić w cierpliwość. Bo głębszej analizie dowiedziono, że osoba ze stałym oprocentowaniem lokaty zarobiła dużo więcej niż ta ze zmienną wartością. Okazuje się, że najlepszą opcją jest zatem zamrożenie pieniędzy na długoterminowej lokacie ze stałym oprocentowaniem. Sam proces oszczędzania nie powinien polegać na śledzeniu zachowania się stopy procentowej na rynku i drżeń na samą myśl, kiedy pójdzie w dół. Ze stałym oprocentowaniem pieniądze po cichu pracują kilka lat. Nie musimy nawet nic robić.

Pozytywny obraz lokat bankowych

Lokaty bankowe w porównaniu do kont oszczędnościowych oznacza spokój na kilka lat. Cechuje je nie tylko stabilne i podwyższone oprocentowanie, ale także pewność zysku. Trzymanie pieniędzy na lokacie jest bardzo wygodne i mamy pewność, że osiągniemy mały zysk. Lepiej trzymać pieniądze w jednym banku, który ma w swojej ofercie nie tylko obsługę rachunku bankowego przez internet, ale także możliwość zarządzania lokatą. Taki sposób organizacji oszczędności wychodzi naprawdę na plus. Kiedyś w cenie były konta oszczędnościowe, które po kilku miesiącach można było skasować i kwotę przeznaczyć na swoje potrzeby. Dziś rosną one na lokacie. W dobie rozwoju internetu możemy zarządzać nią nie ruszając się z domu.