Dla kogo jest przeznaczony kredyt na dowód?

0
51

Kredyt na dowód jest dedykowany przede wszystkim Klientom, którzy terminowo spłacali swoje zobowiązania finansowe i nie widnieją w żadnym z rejestrów dłużników. Z tego notabene ciekawego sposobu finansowania mogą skorzystać wszyscy, zarówno ci, którzy mają problem z uzyskaniem zaświadczenia o dochodach od pracodawcy, jak i inni niebędący wcześniej Klientami banku udzielającego kredytu. Z powodzeniem może z niego skorzystać emeryt, rencista, a nawet rolnik czy prowadzący działalność gospodarczą, nie musząc gromadzić dokumentów i przechodzić skomplikowanych procedur.

Kredyt dla zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, zlecenia, czy kontraktu jest osiągalny na podstawie dowodu osobistego i bank nie będzie żądał przedstawienia żadnych innych dokumentów. Jedynie w przypadku kontraktu zagranicznego Klient może zostać poproszony o dostarczenie jego tłumaczenia na język polski. Emeryt i rencista także nie musi przedstawiać innych dokumentów poza dowodem osobistym i legitymacją ZUS, czy KRUS. W wyjątkowych wypadkach bank może poprosić o wyciąg z konta potwierdzający wpływ świadczenia, bądź dołączenie do dokumentacji kredytowej ostatniego odcinka świadczenia lub jego waloryzacji. Właściciel firmy może skorzystać z kredytu na oświadczenie, to znaczy, że nie dokumentuje dochodu, ani kwestii niezalegania ze składkami ZUS, a składa oświadczenie w tej kwestii. Dodatkowo właściciel firmy oprócz dowodu musi przedstawić dokumenty rejestrowe takie jak NIP, Regon i wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli chodzi o rolników chcących skorzystać z tej formy finansowania, to podobnie jak przedsiębiorcy składają oni oświadczenie o dochodzie oraz o niezaleganiu ze składkami w KRUS. W niektórych przypadkach rolnik może być poproszony o dostarczenie faktur potwierdzających prowadzenie działalności rolniczej.

Tak więc chcąc pobrać kredyt na podstawie dowodu osobistego niezależnie od tego, z jakiego źródła uzyskujemy dochód, musimy być przygotowani na mogący się pojawić wymóg dostarczenia innych dokumentów. Pocieszające jest to, że nie są to wymagania trudne do spełnienia, a dokumenty, o które możemy zostać poproszeni z reguły mamy w zasięgu ręki. Stąd też można śmiało stwierdzić, że kredyt reklamowany jako udzielany na dowód niemalże takim jest i wymóg dostarczenia innego dokumentu pojawia się sporadycznie. Kredyt na dowód jest bardzo ciekawym produktem o nieskomplikowanych procedurach, łatwo dostępnym, co w głównej mierze decyduje o jego popularności.