Kiedy jest łatwiej o kredyt gotówkowy?

0
62

Pozyskanie optymalnego kredytu gotówkowego to najważniejsze założenie dla kredytobiorcy. Przed zaciągnięciem nawet krótkoterminowego zobowiązania w banku lub parabanku warto poznać najważniejsze ułatwienia przy podpisywaniu umowy kredytowej. W artykule zobaczysz, kiedy znacznie łatwiej uzyskać kredyt gotówkowy?

Wskazówki niezbędne do podpisania optymalnej umowy kredytowej

Kredytów gotówkowych udziela się w bankach detalicznych, w parabankach, a także w sektorze pożyczek społecznościowych, czy przez prywatnych inwestorów. Najtańsze pożyczki krótkoterminowe znajdziesz na dedykowanych serwisach instytucji pozabankowych. Łatwiej o kredyt gotówkowy w parabanku niż w banku detalicznym, szczególnie pod względem dopełnienia formalności. Przy udzielaniu kredytu banki detaliczne kierują się prawem bankowym. Parabanki stosują natomiast wytyczne kodeksu cywilnego, zdecydowanie bardziej elastycznego. Wytypowanie właściwej instytucji to jeden z najważniejszych kroków do uzyskania optymalnego kredytu gotówkowego. Kolejna kwestia to okres, w jakim zamierzasz zaciągnąć zobowiązanie. Jeżeli stawiasz na kredyty gotówkowe w dłuższym terminie, wtedy obserwuj politykę monetarną. Narodowy Bank Polski zmienia stopy procentowe zgodnie z warunkami rozwoju gospodarczego. W okresie kryzysu niskie stopy procentowe to standard. To warunki idealne dla kredytobiorcy. Dzięki niskim stopom procentowym masz niższe raty miesięczne. Oczywiście możesz też skorzystać ze zmiennego lub stałego oprocentowania w umowie kredytowej. Stałe oprocentowanie to większa stabilizacja budżetu gospodarstwa domowego.

Historia kredytowa ma znaczenie dla opłacalności umowy kredytowej

Znacznie łatwiej o kredyt, jeżeli masz potwierdzone spłaty innych zobowiązań i nie zalegasz z żadnymi opłatami w bazie Biura Informacji Gospodarczej oraz w bazie Biura Informacji Kredytowej. To najważniejsze instytucje przeznaczone do oceny ryzyka przy podpisywaniu umowy z kredytobiorcami. Analiza własnej zdolności kredytowej jest kluczowa, ponieważ jednoczesne złożenie zbyt wielu wniosków kredytowych ogranicza zaufanie instytucji kredytowych, szczególnie banków detalicznych. Mniejszy kredyt gotówkowy nie wymaga najczęściej dużych zabezpieczeń i do takich umów warto dążyć za każdym razem.