Kilka słów o lokacie rentierskiej.

0
141

W internecie można znaleźć wiele rankingów, które porównują różne lokaty i pozwalają na wybranie najbardziej opłacalnej z ofert. Prześledźmy najbardziej opłacalne lokaty w miesiącu wrzesień 2016 roku.

e-Lokata Rentierska w Noble Banku znalazła się na szczycie rankingu. Bank gwarantuje nam oprocentowanie lokaty 2,8% i okres na jaki lokujemy pieniądze to trzydzieści sześć miesięcy. Kwoty jakie należy ulokować na lokacie wynoszą od stu pięćdziesięciu tysięcy złotych do dwustu tysięcy złotych. Odsetki z lokaty bank wypłaca raz w miesiącu, a dzień w jakim ma mieć to miejsce wyznacza klient. Jeżeli zerwiemy lokatę w ciągu pierwszego roku zmaleje jej oprocentowanie. Można założyć lokatę na krótszy odcinek czasu, a mianowicie na dwa lata, ale w takim przypadku oprocentowanie spadnie do 2,7%.

Lokata Rentierska BZ WBK ma oprocentowanie 1,75% i można ją założyć na okres osiemnastu miesięcy. Minimalna kwota jaką należy ulokować na lokacie jest równa stu tysiącom złotych. Bank nalicza odsetki co kwartał i wówczas przelewa je na konto klienta lub powiększa o nie kapitał na lokacie. Jeśli zerwiemy lokatę możemy liczyć, że bank obniży nam oprocentowanie do 1% w skali roku. Ciekawą ofertą jest db Lokata 4 Pory Zysku Deutche Bank. Oprocentowanie nie jest bardzo duże, gdyż wynosi jedynie 1,2%, ale lokatę zakłada się na rok i wystarczy na nią wpłacić pięć tysięcy złotych. Co kwartał bank wypłaca odsetki, a oprocentowanie rośnie w kolejnych kwartałach. W ostatnim będzie ono wynosiło 1,25% zaś w pierwszym jedynie 1,15%. W przypadku zerwania lokaty przed czasem bank wypłaci nam odsetki za każdy okres trwania lokaty. Lokata Inwestor Extra BGŻ BNP Paribas daje nam oprocentowanie 1,15%. Jest to lokata zakładana na rok z minimalną kwotą wpłaty wynoszącą tysiąc złotych. Odsetki w przypadku tej lokaty wypłacane są w sposób kwartalny. Lokata Rentierska Bank Pekao SA ma oprocentowanie 1,1%. Podobnie jak poprzednia zakładana jest na okres jednego roku i wymaga wpłaty minimalnej równej dziesięć tysięcy złotych. odsetki wypłacane są w sposób kwartalny. Direct Premium Santander Consumer Bank przygotował kolejną ciekawą ofertę lokaty rentierskiej. Oprocentowanie w tym przypadku uzależnione jest od wielkości stawki WIBID, a czas na jaki zakładana jest lokata wynosi minimum rok. na lokatę trzeba wpłacić minimum dwadzieścia tysięcy złotych. odsetki wypłacane są co kwartał lub raz na pół roku. Jak widać oferta lokat rentierskich jest bardzo szeroko rozbudowana i można znaleźć taką, która będzie dla nas najlepsza. Jest to mało popularny produkt bankowy jednak można go znaleźć w ofercie każdego niemal banku.