Kredyt konsolidacyjny i kredyt budżetowy

0
64

Jednym z kredytów jakie mamy obecnie dostępne jest kredyt konsolidacyjny. Inaczej nazywany jest on refinansowaniem, bądź też pożyczka konsolidacyjną. Jest to jedna z form kredytu jaka udzielana jest po to, aby można było spłacić inne zobowiązania jakie ma na swoim koncie kredytobiorca. Konsolidacja ma pod sobą wiele innych kredytów. Podchodzi pod nią między innymi kredyt hipoteczny, samochodowy, czy też inne kredyty gotówkowe.

Zaleta kredytu konsolidacyjnego

Największą zaletą kredytu konsolidacyjnego jest możliwość zamienienia kilku różnych kredytów na jeden, który będziemy spłacać przez dłuższy okres kredytowania i bardzo często takiej konsolidacji towarzyszy zmniejszenie oprocentowania. Takie połączenie kilku kredytów pozwala nam na to, że co miesiąc będziemy wpłacać tylko jedną ratę i to tylko w jednym banku, a nie w kilku różnych bankach.

Jak można podzielić kredyt konsolidacyjny

Kredyty konsolidacyjne można podzielić na dwie zasadnicze grupy. Pierwszym rodzajem jest kredyt konsolidacyjny hipoteczny. W tym przypadku jak sama nazwa na to wskazuje zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka. Taka forma zapożyczenia pieniędzy udzielana jest w momencie, kiedy potrzebujemy większej sumy gotówki. Dając mieszkanie, czy też dom pod hipotekę dajemy bankowi zabezpieczenie. W memencie, kiedy nie dotrzymamy warunków zawartych w umowie i nie spłacimy kredytu, w ramach rekompensaty bank może nam zabrać to co zostało wzięte pod hipotekę. Najczęściej z tego typu kredytu korzystają osoby, które potrzebują większej sumy pieniędzy w celu sfinansowania swojej działalności gospodarczej, czy też w celu jej założenia. Drugą formą kredytu konsolidacyjnego jest kredyt konsolidacyjny gotówkowy. W tym przypadku mamy krótszy termin spłaty kredytu, ale jest on droższy. Tutaj udziela się kredytu na mniejsze kwoty niż w przypadku kredytów pod hipotekę.

Kredyt budżetowy

Ciekawa formą kredytu jest kredyt budżetowy. Jest to górna granica wydatków, jakie zostały ściśle określone w budżecie. Takie środki przekazywane są do dyspozycji jakiejś instytucji finansowej, która należy do administracji państwa, które tego kredytu udziela. Funkcja kredytu budżetowego jest bardzo istotna. Za jego pomocą dana jednostka administracji państwowej ma możliwość zrealizowania zadania budżetowego. Taki kredyt jest wcześniej planowany i można go wykorzystać tylko na ważne dla państwa cele. Jest to jeden z rzadszych kredytów jakie brane są przez kredytobiorców. Na ogół biorą go większe instytucje administracji państwowej w celu zrealizowania ważnych celów.