Kredyty gotówkowe i ich dostępność

0
42

Dzisiaj z pewnością dostęp do kredytów gotówkowych jest znacznie łatwiejszy niż kilka lat temu.

O kredyt gotówkowy może ubiegać się każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz osiąga stały dochód z tytułu źródła, które jest akceptowane przez bank. Źródłem takim może być na przykład: umowa o pracę, umowa o dzieło, własna działalność gospodarcza, renta, działalność rolnicza, czy też emerytura. O kredyt gotówkowy może też wnioskować obywatel polski, który osiągnął swoje dochody za granicą, jednak pod warunkiem, że wpływały one na rachunek bankowy w Polsce.
Kto może otrzymać kredyt?

Ważne jest to, że minimalny wiek kredytobiorcy musi wynosić 18 lat. Każdy kredytobiorca powinien potwierdzić swoją tożsamość za pomocą dowodu osobistego. Inne dokumenty, które mogą być potrzebne w trakcie analizy kredytowej zależą zazwyczaj od źródła uzyskiwanego dochodu. Często wymagane jest zaświadczenie pracodawcy, które potwierdzi fakt zatrudnienia, a także wysokość wynagrodzenia. Klienci, którzy prowadzą działalność gospodarczą mogą natomiast zostać poproszeni o przedstawienie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a także o dokumenty finansowe zależne od sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Każdy wnioskodawca musi też przedstawić wniosek kredytowy, jest on jednak wprowadzany zazwyczaj elektronicznie przez doradcę finansowego.
Czy opłaca się brać kredyty gotówkowe?

Kredyt gotówkowy jest bardzo korzystny również z tego względu, że można go wziąć na kwotę tysiąca albo kilkudziesięciu tysięcy złotych. Wysokość kredytu jest zazwyczaj uzależniona od zdolności kredytowej wnioskodawcy. Każdy kredytobiorca powinien pamiętać również o tym, że oprocentowanie kredytu gotówkowego jest zmienne i opiera się na stopie banku, która obowiązuje w dniu zawierania umowy kredytowej. Stopa może ulec zmianie, a to z pewnością będzie miało przełożenie na podwyżkę rat kredytowych. Zmienność stawki oprocentowania kredytu wynika z zewnętrznych czynników ekonomicznych, takich jak na przykład zmiana oprocentowania kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego czy też zmiana rynkowej rentowności bonów skarbowych bądź obligacji Skarbu Państwa. Jednakże nie musimy się obawiać, iż nagle bardzo się ona zmieni, dlatego tez kredyty które zaciągamy z pewnością będziemy mogli spłacić bez większych problemów.