Kredyty w strefie prywatnej

0
43

Ludzie coraz częściej odsuwają się od standardowych, komercyjnych instytucji kredytujących potrzeby. Po prostu przeciętny kredytobiorca jest zmęczony bardzo wysokimi kosztami, dziwnymi ustaleniami odnośnie stóp procentowych czy klasycznych stawek prowizji. Trzeba zauważyć, że współcześnie rozwija się mocno rynek pożyczek prywatnych, dający nieograniczone możliwości kształtowania ekonomicznego partnerstwa między inwestorem, a pożyczkobiorcą. Czy warto zainteresować się kredytami w strefie cywilnej? Oto kilka praktycznych wniosków.

Omówienie perspektyw nowoczesnego rynku pożyczek społecznościowych

Pożyczki prywatne można nazywać też pożyczkami społecznościowymi. Instytucje kredytujące potrzeby ekonomiczne gospodarstw domowych zaczynają dostrzegać, że klienci męczą się wysokimi odsetkami. Po prostu zbyt wysokie koszty kredytów gotówkowych, nawet krótkoterminowych odstraszają. Ludzie potrzebują większej stabilności i zaufania w finansowaniu potrzeb którą dają kredyty gotówkowe. Portale pożyczek społecznościowych rozwijają się znacznie wolniej od rynku kredytów gotówkowych, ale mają duży potencjał intensywnego wzrostu. Bazują na umowach cywilnych, najczęściej dodatkowo zabezpieczonych majątkiem trwałym. Dzięki temu inwestor ma szansę odzyskania całości pieniędzy, bez specjalnego ryzyka ekonomicznego. Kredyty w strefie prywatnej to jedyna szansa odzyskania płynności finansowej dla ludzi mających złą sytuację kredytową, posiadających minimalne dochody, brak umowy o pracę, zaległości komornicze i inne problemy natury prawno – finansowej. Dlaczego pożyczki społecznościowe zaczynają wygrywać ze standardowymi pożyczkami krótkoterminowymi? To bardzo proste, ponieważ zwykły człowiek z nadwyżką pieniędzy jest w stanie zainwestować nią w dług, a tym samym otrzymywać oprocentowanie kilkukrotnie przekraczające potencjał oszczędzania w banku detalicznym na lokacie. Wysokie oprocentowanie pożyczek społecznościowych wynagradza w pewnym sensie podejmowane ryzyko współpracy z niepewnymi dłużnikami. Poza tym na jeden dług może się złożyć kilku inwestorów, co znacząco ułatwia nawiązywanie relacji partnerskich.

Na zakończenie

Dzięki pożyczkom społecznościowym naturalnie wzrasta konkurencyjność innych działów kredytowania potrzeb społeczeństwa.