Potrzebna dokumentacja do pobrania kredytu

0
49

Do otrzymania każdego kredytu, jak się można domyślić, trzeba donieść odpowiednie dokumenty. Nikt nie da kredytu wstępnie bez okazania dowodu osobistego, człowiek musi potwierdzić swoją tożsamość, pokazać, choćby i nawet, że jest osobą pełnoletnią. Trzeba też udokumentować swój pobyt w kraju, np. okazać zarejestrowanie swojej osoby w domu. Ważna jest też karta stałego pobytu rodzinnego członka. Można powiedzieć, że na tym kończą się wymagania dokumentacyjne, które mają na celu potwierdzenie osoby co jest podstawą do świadczenia na kredyty gotówkowe.

Kolejnym etapem jeśli chodzi o dokumenty jest odpowiednie i ważne zaświadczenie o dochodach. Właściwie wymaga się jeden z dokumentów w razie umowy o pracę, może to być jakiekolwiek zaświadczenie o dochodzie, jakiś wyciąg bankowy, lub jakikolwiek dokument banku, który potwierdzi wpływ pieniędzy z pełnienia funkcji dla społeczeństwa. Może to też być decyzja, którą wystawi ZUS albo pracodawca, przedstawiający wysokość przyznawanego zasiłku rodzicielskiego, w przypadku rolników zaświadczenie wystawia KRUS. Służący pod mundurem mogą przynieść zaświadczenie z kopalni lub zwierzchników mundurowych o wysokości rocznego czy półrocznego urlopu zdrowotnego, z mocy bycia górnikiem, albo przysługującego z okazji bycia osobą mundurową. Można także przynieść Pit jedenasty. W przypadku emerytów i rencistów wygląda to całkowicie inaczej, ale wcale nie trudniej. Trzeba przynieść zwykłe zaświadczenie o wysokości wypłaty rentowej lub emerytalnej. Jeden z trzech ostatnich odcinków emerytalno-rentowych. Zaświadczenie z MOPS’u lub GOPS’u albo innych instytucji, które są upoważnione do wypłacania świadczeń opiekuńczych za pomocą których można uzyskać kredyty gotówkowe. Można też przynieść dwa dokumenty: zaświadczenie z ubezpieczalni, funduszu gwarancyjnego albo sądu o wysokości renty oraz jeden z trzech wyciągów lub innych dokumentów banku, który potwierdza wpłatę renty.

W przypadku rolników potrzebna jest decyzja Agencji Rynku Rolnego o płatności niezwiązanej, dokument bankowy, który potwierdza wypłacenie kwoty dopłaty o charakterze bezpośrednim, nakaz płatniczy o wymiarze rolnego podatku z Gminnego urzędu. Ogólnie do uzyskania płacy o charakterze: kredyty gotówkowe nie ma wielu problemów, jest troszkę papierkowej roboty i zabawy, ale wbrew pozorom nie jest to takie straszne jak wygląda. Dla potrzebującego nic trudnego.