Sposoby na problematyczne zadłużenie

0
68

Zarządzanie problematycznym zadłużeniem jest możliwe w aktualnych warunkach prawno – gospodarczych. Nastawienie na ochronę interesów dłużnika jest coraz bardziej widoczne. Świadczy o tym, np. udoskonalenie ustaw odnoszących się do udzielania kredytów krótkoterminowych, gdzie w końcu ograniczono koszty pozaodsetkowe do racjonalnych wartości. Problematyczne zadłużenie dalej jednak obowiązuje i bez właściwych działań gospodarstwo domowe znajduje się na drodze do bankructwa.

Techniki zarządzania problematycznym zadłużeniem

Plan naprawczy w budżecie domowym zakłada najczęściej ograniczenie wydatków. Kolejna kwestia dotyczy podniesienia dochodów i to nie tylko z zatrudnienia, ale również z wyprzedaży części majątku. Stworzenie takiej poduszki bezpieczeństwa jest wręcz niezbędne, jeżeli spłacasz kredyt długoterminowy. W bankach komercyjnych obowiązuje prawo bankowe, a ustawa jasno mówi, co bank może zrobić po wykryciu problemów ze spłatą zobowiązania. Przede wszystkim bank obniża kwoty kredytów lub wychodzi ze współpracy. Inne możliwości masz dopiero po przedstawieniu planu restrukturyzacji. To kredytobiorca powinien informować bank komercyjny na piśmie w związku z pogorszeniem warunków spłaty. Popularna praktyka dotyczy wydłużenia okresu spłaty zobowiązania w zamian za znacznie mniejsze raty. Możesz również spłacić jeden kredyt drugim, znacznie tańszym po wytypowaniu właściwych ofert. W restrukturyzacji zadłużenia masz również do czynienia z wakacjami kredytowymi, z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej w skrajnym przypadku, z podpisaniem dodatkowych aneksów do umowy. Wielu kredytobiorców spłaca problematyczne zadłużenie gotówką pozyskaną od inwestorów indywidualnych, czy instytucji wyspecjalizowanych w zarządzaniu długami. Zgłoszenie podobnego problemu do wyspecjalizowanego doradcy to popularna praktyka.

Sytuacja kryzysowa do akceptacji kredytodawcy

Bank rozumie oczywiście sytuacje kryzysowe, bardzo trudne do przewidzenia. Odroczenie terminu uregulowania rat, lekkie zmniejszenie oprocentowania to tylko niektóre z przykładów pozytywnego działania kredytodawców. Przy restrukturyzacji zadłużenia zawsze tracisz zdolność kredytową i punktację przy zaciąganiu kolejnych pożyczek. Warto zatem analizować najważniejsze czynniki ryzyka jeszcze przed podpisaniem umowy. W ryzykownych umowach kredytowych bank rezygnuje nawet z pobierania oprocentowania w zamian za zwrot kwoty podstawowej. To jednak skrajne przypadki, w których jest problem z wartością wcześniejszego zabezpieczenia umowy.