W jaki sposób stopa procentowa wpływa na oprocentowanie lokat

0
70

Na oprocentowanie lokat bardzo duży wpływ ma stopa procentowa. Raz w miesiącu Rada Polityki Pieniężnej zbiera się, aby ustalić jaka ma być wysokość stóp procentowych banku centralnego. Ustalenie tych stóp ma ogromny wpływ na rynek finansowy jak też i na całą gospodarkę. To od nich zależy wielkość kursu złotego, a także oprocentowanie depozytów bankowych. Banki komercyjne muszą mieć pieniądze, aby mogły finansować procesy zachodzące w ich instytucjach. Zadaniem banków komercyjnych jest pożyczanie pieniędzy od deponentów, ale tak aby było to za jak najniższą kwotę. Jednocześnie chcą mieć jak największe zyski na udzielaniu pożyczek oraz kredytów. Zysk dla banku jest różnicą pomiędzy pasywami i aktywami banku, po odliczeniu od tego kosztów związanych z utrzymaniem banku i pensji jego pracowników.

Stopa procentowa pokazuje jaka jest cena, po której bank centralny pożycza pieniądze każdemu z banków komercyjnych. Stopa procentowa określa również cenę, za jaką bank centralny sprzedaje papiery wartościowe. Wysokość stopy procentowej ma bezpośredni wpływ na stawki WIBOR. Mówiąc inaczej wpływa na stopę procentową pożyczek jakie banki udzielają sobie nawzajem na różne terminy, czy to na jeden dzień, czy też na rok. stopa procentowa uzależnia od siebie oprocentowanie lokat. Ma na to wpływ bezpośredni. Lokaty mogą mieć większe oprocentowanie od stawek WIBOR i ma na to wpływ wiele różnych czynników. Wpływa na to między innymi lokata, która wiąże się z innymi produktami finansowymi. Takim powiązaniem może być między innymi depozyt terminowy, który jest możliwy jeżeli mamy konto osobiste. Takie posunięcie pozwala bankowi na tworzenie propozycji dla klientów w postaci zaoferowania im innych produktów bankowych. Wyższe oprocentowanie lokat może być związane z potrzebami finansowymi. Bank może chcieć zrealizować jakieś przedsięwzięcie i potrzebne mu są szybkie pieniądze. Zaoferowanie większego oprocentowania pozyska większa liczbę klientów. Reklama to kolejny powód, dla którego banki dają wysokie oprocentowanie na lokacie. Dzięki reklamom bank ma lepszy wizerunek wśród innych klientów, którzy zamierzają dopiero skorzystać z jego usług. Banki są również przezorne i nie chcą gwałtownie obniżać oprocentowania depozytów. Mogłoby to doprowadzić do tego, że klienci zaczną je wycofywać z banków i tym samym sprawią, że bank popadnie w bardzo poważne tarapaty.

Stopy procentowe można podzielić na cztery rodzaje. Są nimi stopa depozytowa, stopa lombardowa, redyskontowa i stopa referencyjna. Z nich wszystkich najważniejsza jest stopa referencyjna, która często nazywana jest stopą repo lub stopą interwencyjną. Za jej pomocą określa się rentowność papierów wartościowych jakie w krótkim terminie emituje Narodowy Bank Polski. Za jej pomocą reguluje się ilość pieniędzy w gospodarce, a także czynnik jaki wpływa na wyliczenie oprocentowania międzynarodowych pożyczek. Mowa oczywiście o stawce WIBOR.