Wskazanie celu kredytu

0
59

Przychodzi moment, gdy nagle potrzebna jest nam gotówka. Zaczynamy rozglądać się za możliwością zdobycia pieniędzy w sposób szybki i łatwy. Do wyboru mamy szeroką gamę produktów takich jak kredyt czy pożyczka.

Pożyczka czy kredyt?

Pierwsze rozróżnienie jakie przychodzi do głowy to fakt, że kredyt udzielają tylko instytucje bankowe(żaden inny podmiot nie może udzielić kredytu). W przypadku kredytu stosuje się przepisy prawa bankowego. Umowa kredytowa zawierana przez kredytobiorcę z kredytodawcą musi być zawarta na piśmie, pod rygorem nieważności. Kwota kredytu jest uzgodniona zawsze w umowie. Jednakże należy podkreślić, że w umowie w przypadku dużych kwot istnieje konieczność wskazania celu, na który pieniądze są potrzebne. Zawarcie celu w umowie umożliwia bankowi na weryfikację czy przekazane pieniądze zostały spożytkowane z deklarowanym przeznaczeniem. W przypadku, gdy pieniądze przeznaczono na coś innego kredytodawca ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu całej kwoty wraz z odsetkami. Natomiast pożyczka może zostać udzielona przez każdą instytucję czy każdą osobę fizyczną.

W przypadku pożyczki przepisy są łagodniejsze i nie ma potrzeby:

– zawierania jej na piśmie(o ile nie pożyczamy więcej niż 500zł);

– nie musi być odpłatna;

Oczywiście istnieje także kredyt na dowolny cel. Tymczasem kredyty celowe można wziąć z myślą o wakacjach, sprzęcie RTV, remoncie jednakże koniecznością jest dostarczenie do banku faktur na realizację wskazanego w umowie celu(co najmniej na połowę kwoty kredytu). W przypadku kredytu gotówkowego banki zazwyczaj nie wymagają informacji o celu przeznaczenia pieniędzy( o ile kwota nie jest za wysoka). Jednakże banki w formularzach posiadają zapytanie o cel kredytu, choć nie wpływa to w jakiś szczególny sposób na zdolność kredytową. Kredyt na konkretny cel według banków jest mniej ryzykowny. Kredyt na cele konsumpcyjne nie jest związany z działalnością gospodarczą. Celem jest zazwyczaj zaspokojenie bieżących potrzeb konsumenta związanych z życiem. Cel nie może być bezpośrednio związany z prowadzeniem działalności gospodarczej.